Zimbabwe, ‘n toekomsbeeld van Suid-Afrika.

Terwyl die buurland, Zimbabwe in die nuus is weens die afsterwe van sy despoot, Robert Mugabe, is dit maklik om te sien hoe Suid-Afrika oor tussen tien en 20 jaar daar sal uitsien.

Daarom gaan ons net vir ‘n oomblik weer terugkyk na die voorspoed wat elke bevolkingsgroep van Suid-Afrika onder Apartheid geniet het.


In die 30 jaar van Apartheid was daar meer nie-blanke werkers as in die geskiedenis van die land. Dieselfde geld vir blanke werkers.


Bykans elkeen wat wou werk het ‘n werk gehad in 1963. Die staadsdiens het daardie jaar 212,557 swart werkers op sy betaalstaat gehad.


Selfs in Apartheid se Polisiediens en Verdedigingsmagte het die nie-blanke getalle jaarliks toegeneem. Ondanks die feit dat hulle nie aan verpligte millitêre diens onderworpe was nie, het hulle uit eie wil aangesluit. Trouens daar was meer aansoeke as vakante betrekkings en duisende Swartes, Kleurlinge, Indiёrs en Boesmans het gehelp om teen Swapo te veg.

Die getal werkendes het vanaf 1983 gedaal, maar dit was as gevolg van die ANC, se beleid om die land onregeerbaar te maak.


Die ironiese feit is dat na die ANC aan bewind gekom het, komplimente van die verraderlike De Klerk en kie, en die afskaffing van sanksies wat kwansuis geld na die land sou laat toestroom, het die land 100,000 werksgeleenthede per jaar verloor tot in die jaar 2000. In die daaropvolgende 19 jaar het dit net vererger en boonop is alles wat deel van ‘n moderne westerse land is, besig om afgetakel te word.


Zimbabwe is ons voorland. Ons kan dinge nog omdraai mits daar ‘n plan en ‘n wil is. Die plan is daar en dit is tyd dat die Witman sy kop optel en hoog lewe.

195 views1 comment

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.