VVK Registrasie Prosedure

Registreer

Voltooi ‘n aansoek om te registreer as Kieser (Vorm 1). Vorm 1 kan hieronder afgelaai word, of van u naaste Registrasie Beampte verkry word. Kontak die VVK gerus om die besonderhede van 'n Registrasie Beampte naby u te bekom. Om die administrasie te vergemaklik is kieser areas gedefinieer. Raadpleeg asseblief hierdie indeling om die lys van Registrasie Beamptes per dorp of stad naaste aan u te kontak.

U voltooide Vorm 1 moet by 'n Registrasie Beampte ingedien word. Onthou dat elke voornemende kieser sy of haar Vorm 1 persoonlik by 'n Registrasie Beampte moet indien sodat identiteit bevestig kan word, ooreenkomstig neergelegde standaarde vir verkiesings om vry en regverdig te wees. 

Vorm2

Registrasie beamptes per streek