VVK Registrasie Prosedure

Registreer

Voltooi ‘n aansoek om te registreer as Kieser (Vorm 1). Vorm 1 kan hieronder afgelaai word, of van u naaste Registrasie Beampte verkry word. Kontak die VVK gerus om die besonderhede van 'n Registrasie Beampte naby u te bekom. Om die administrasie te vergemaklik is kieser areas gedefinieer. Raadpleeg asseblief hierdie indeling om die lys van Registrasie Beamptes per dorp of stad naaste aan u te kontak.

U voltooide Vorm 1 moet by 'n Registrasie Beampte ingedien word. Onthou dat elke voornemende kieser sy of haar Vorm 1 persoonlik by 'n Registrasie Beampte moet indien sodat identiteit bevestig kan word, ooreenkomstig neergelegde standaarde vir verkiesings om vry en regverdig te wees. 

Vorm2

Registrasie beamptes per streek
Show More

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.