Verkiesing 2018

24 Oktober 2018

Geagte volksgenote

In die lig van onlangse onvoorsiene omstandighede is die Sentrale Komitee genoodsaak om die verkiesing uit te stel tot 2019. Die nuwe datum sal op ‘n latere datum bekend gemaak word.Voorts wil ons u aanmoedig om steeds te help om die kieserslys uit te brei. 

 

Meer inligting betreffende kandidate en nominasies sal binnekort aan u gekommunikeer word.

 

Dit dien gemeld te word dat die huidige volksraadslede hulself bereid verklaar het om op die Volksraad te bly, totdat ‘n volgende een in 2019 verkies word.

 

Vriendelik die uwe

Christo Snyman

Voorsitter VVK

Nominasie-prosedure

Kandidate vir die Volksraadverkiesing van 2018

1. Andries Engelbertus (Andries) Breytenbach

2. Petrus Jacobus (Peet) Joubert

3. Renier (Renier) Eicker

4. Pieter Stephanus Johannes (Pierre) van Deventer

5. Jan Adriaan (Jann) Schlebusch

6. Izak Jozua Minnaar (Sakkie) van der Merwe

7. Andre (Andre) Visagie

Besigting die kandidate se CV's en sekondeer u kandidaat

Andries Engelbertus (Andries) Breytenbach
Besigtig die CV's deur op die onderstaande skakels te klik:
Lewensloop en persoonlike gegewens
Persoonlike opvattings en standpunte
Petrus Jacobus (Peet) Joubert
Besigtig die CV's deur op die onderstaande skakels te klik:
Lewensloop en persoonlike gegewens
Persoonlike opvattings en standpunte
Pieter Stephanus Johannes (Pierre) van Deventer
Besigtig die CV's deur op die onderstaande skakels te klik:
Lewensloop en persoonlike gegewens
Persoonlike opvattings en standpunte
Izak Jozua Minnaar (Sakkie) Van Der Merwe
Besigtig die CV's deur op die onderstaande skakels te klik:
Lewensloop en persoonlike gegewens
Persoonlike opvattings en standpunte
Renier Eicker
Besigtig die CV's deur op die onderstaande skakels te klik:
Lewensloop en persoonlike gegewens
Persoonlike opvattings en standpunte
Jann Adriaan (Jann) Schlebusch
Besigtig die CV's deur op die onderstaande skakels te klik:
Lewensloop en persoonlike gegewens
Persoonike opvattings en standpunte
Andre (Andre) Visagie
Besigtig die CV's deur op die onderstaande skakels te klik:
Lewensloop en persoonlike gegewens
Persoonlike opvattings en standpunte

Sekondeer u kandidaat deur onderstaande blok te voltooi:

Neem asseblief kennis dat slegs geregistreerde VVK-kiesers kandidate mag sekondeer. Elke kieser mag 9 kandidate sekondeer. 

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.