VVK bemarkingsvideo

Volksraadverkiesing 2018

Onderhoud 1 met Paul Kruger deur Jonas Nilsson van Swede. 

Onderhoud 2 met Paul Kruger deur Jonas Nilsson van Swede. 

Van Riebeeck-Gelofte: toespraak deur Paul Kruger

6 April 2018, te Paardekraal Monument. 

VVK bemarkingsvideo 2011

Deel 1 van 2

VVK bemarkingsvideo 2011

Deel 2 van 2