VVK Finansies

Die VVK is 'n liggaam wat in totaliteit vir sy fondse afhanklik is van skenking-bydraes deur sy begunstigdes; synde lede van ons volk wat ons reg op selfbeskikking op wetlike wyse opeis.

Die Kommissie se vordering met sy taak is derhalwe onderhewig aan u samewerking in hierdie verband. By voorbaat dank vir u bydrae tot ons vryheid!

 

Bank Besonderhede
Instansie: Standard Bank
Rek naam: Volksraad Verkiesing Kommissie
Rek no: 01 828 954 1
Tak: Lynnwoodrif
Takkode: 01-24-45

Debietorder

Indien u 'n bydrae tot die koste verbonde aan die VVK se werksaamhede wil maak, is daar geleentheid om 'n debiet-opdrag te voltooi (naamlik "Vorm 2", wat voorkom op die agterkant van die gedrukte Vorm 1's wat die VVK versprei; of wat hieronder afgelaai kan word).

Die Registrasie Beampte sal sorg dat u Vorm 1 by die Sentrale Komitee van die VVK in Pretoria uitkom, waar die kieserslys met u besonderhede opgedateer sal word. 

Die VVK het 'n spesiale fondsinsamelingsprojek geloods vir die befondsing van die verkiesing. Hierdie projek heet "Borg-'n-stempunt". Laai die brosjure af en kyk hoe u daarby kan baat om hierdie projek te ondersteun. 

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.