VVK Finansies

Die VVK is 'n liggaam wat in totaliteit vir sy fondse afhanklik is van skenking-bydraes deur sy begunstigdes; synde lede van ons volk wat ons reg op selfbeskikking op wetlike wyse opeis.

Die Kommissie se vordering met sy taak is derhalwe onderhewig aan u samewerking in hierdie verband. By voorbaat dank vir u bydrae tot ons vryheid!

 

Bank Besonderhede
Instansie: Standard Bank
Rek naam: Volksraad Verkiesing Kommissie
Rek no: 01 828 954 1
Tak: Lynnwoodrif
Takkode: 01-24-45

Debietorder

Indien u 'n bydrae tot die koste verbonde aan die VVK se werksaamhede wil maak, is daar geleentheid om 'n debiet-opdrag te voltooi (naamlik "Vorm 2", wat voorkom op die agterkant van die gedrukte Vorm 1's wat die VVK versprei; of wat hieronder afgelaai kan word).

Die Registrasie Beampte sal sorg dat u Vorm 1 by die Sentrale Komitee van die VVK in Pretoria uitkom, waar die kieserslys met u besonderhede opgedateer sal word. 

Die VVK het 'n spesiale fondsinsamelingsprojek geloods vir die befondsing van die verkiesing. Hierdie projek heet "Borg-'n-stempunt". Laai die brosjure af en kyk hoe u daarby kan baat om hierdie projek te ondersteun.